Accions

Recurs

Cita de Kant 26

De Wikisofia

Tots els fenòmens són magnituds, magnituds extensives, ja que, en tant que intuïcions en l'espai i el temps, han de ser representades mitjançant la mateixa síntesi que determina l'espai i el temps en general.

I. Kant, Crítica de la razón pura,Analítica trasc., libro segundo, cap. 1, sec. tercera, B 203 (Alfaguara, Madrid 1988, 6ª ed., p. 201).