Accions

Recurs

Cita de Hobbes: Leviatan

De Wikisofia

La naturalesa, art amb el qual Déu ha creat i governa el món, és imitada per l'art de l'home en moltes coses. Entre unes altres, en la producció d'un animal artificial. ja que la vida no és més que un moviment de membres, l'origen dels quals es troba en alguna part important d'ells, per què no podríem dir que tots els autòmats –artefactes moguts per si mateixos mitjançant molles i rodes, com un rellotge– tenen una vida artificial? Doncs què és el cor sinó una molla? I què són els nervis sinó d'altres cordes? I què són les articulacions sinó d'altres rodes, donant moviment al cos en el seu conjunt tal com l'artífex va projectar? Però l'art encara va més enllà, imitant l'obra més racional i excel·lent de la naturalesa: l'home. Doncs mitjançant l'art es crea aquest gran Leviatan que és una república o un Estat, i que és com un home artificial, encara que de grandària i força molt superiors a les de l'home natural, per a la defensa i protecció del qual va ser pensat.

Hobbes, Leviatan, Introducció.

Original en castellà

La naturaleza, arte con el que Dios ha creado y gobierna el mundo, es imitada por el arte del hombre en muchas cosas. Entre otras, en la producción de un animal artificial. Puesto que la vida no es más que un movimiento de miembros, cuyo origen se encuentra en alguna parte importante de ellos, ¿por qué no podríamos decir que todos los autómatas –artefactos movidos por sí mismos mediante muelles y ruedas, como un reloj– tienen una vida artificial? Pues ¿qué es el corazón sino un muelle? ¿Y qué son los nervios sino otras tantas cuerdas? ¿Y qué son las articulaciones sino otras tantas ruedas, dando movimiento al cuerpo en su conjunto tal y cómo el artífice proyectó? Pero el arte todavía va más allá, imitando la obra más racional y excelente de la naturaleza: el hombre. Pues mediante el arte se crea ese gran Leviatán que es una república o un Estado, y que es como un hombre artificial, aunque de tamaño y fuerza muy superiores a las del hombre natural, para cuya defensa y protección fue pensado.