Accions

Recurs

Cita de Garrido 2

De Wikisofia

S'ha produït un error en crear la miniatura: Fitxer inexistent

*1. Condició: "a" no ha d'ocórrer en cap supòsit previ no cancel·lat.

*2. Condició: "a" no ha d'ocórrer en [math]\displaystyle{ \exists{x Px} }[/math] ni en A, ni en cap supòsit previ no cancel·lat.


M. Garrido, Lógica simbólica, Tecnos, Madrid 1983, p. 268.

Original en castellà

S'ha produït un error en crear la miniatura: Fitxer inexistent

*1. Condición: "a" no debe ocurrir en ningún supuesto previo no cancelado.

*2. Condición: "a" no debe ocurrir en [math]\displaystyle{ \exists{x Px} }[/math] ni en A, ni en ningún supuesto previo no cancelado.