Accions

Recurs

Cita de Dilthey 2

De Wikisofia

Les ciències naturals només extreuen de la vivència els continguts dels canvis al món físic independent de nosaltres. Així, el coneixement de la naturalesa només té a veure amb els fenòmens per a la consciència. L'objecte de les ciències, l'esperit, en canvi, és la realitat de les vivències mateixes donades per l'experiència interior.

W. Dilthey, La esencia de la filosofía, Losada, Buenos Aires, 1968, 4ª ed., p. 82.

Original en castellà

Las ciencias naturales sólo extraen de la vivencia los contenidos de los cambios en el mundo físico independiente de nosotros. Así, el conocimiento de la naturaleza sólo tiene que ver con los fenómenos para la conciencia. El objeto de las ciencias, el espíritu, en cambio, es la realidad de las vivencias mismas dadas por la experiencia interior.