Accions

Recurs

Cita de Dilthey 1

De Wikisofia

Els trets donats històricament sempre els entenem només des de la intimitat de la vida de l'ànima. La ciència que descriu i analitza aquesta intimitat és la psicologia descriptiva. [...]. Religió, art i filosofia tenen un fonament comú que es remunta fins a l'estructura de la vida psíquica.

W. Dilthey, La esencia de la filosofía, Losada, Buenos Aires, 1968, 4ª ed., p. 93, 101.

Original en castellà

Los rasgos dados históricamente siempre los entendemos sólo desde la intimidad de la vida del alma. La ciencia que describe y analiza esta intimidad es la psicología descriptiva. [...]. Religión, arte y filosofía tienen un fundamento común que se remonta hasta la estructura de la vida psíquica.


W. Dilthey, La esencia de la filosofía, Losada, Buenos Aires, 1968, 4ª ed., p. 93, 101.