Accions

Recurs

Cita de Diògenes Laerci sobre Epicur

De Wikisofia

Divideix la Filosofia en tres parts o espècies: canònica, física i moral. La canònica conté l'ingrés o l'aparell de les operacions, i es dóna en el llibre titulat Cànon. La part física tanca tota la contemplació de la naturalesa, i es troba en els seus trenta-set llibres De la Naturalesa, i en les seves Cartes per ordre alfabètic. I la moral tracta de l'elecció i fugida, i es conté en els llibres De les Vides, en les Cartes i en el llibre Del fi.

Diógenes Laercio, Vidas de los más ilustres filósofos griegos, X, 22, Orbis, Barcelona 1985, vol. II, p.182.

Original en castellà

Divide la Filosofía en tres partes o especies: canónica, física y moral. La canónica contiene el ingreso o el aparato de las operaciones, y se da en el libro titulado Canon. La parte física encierra toda la contemplación de la naturaleza, y se halla en sus treinta y siete libros De la Naturaleza, y en sus Cartas por orden alfabético. Y la moral trata de la elección y fuga, y se contiene en los libros De las Vidas, en las Cartas y en el libro Del fin.


Diógenes Laercio, Vidas de los más ilustres filósofos griegos, X, 22, Orbis, Barcelona 1985, vol. II, p.182.