Accions

Recurs

Cita de D. Hume 3

De Wikisofia

Si les idees estiguessin completament deslligades i inconnexes, només l'atzar podria unir-les; seria impossible que les mateixes idees simples s'unissin regularment en idees complexes -com solen fer-ho- si no existís algun llaç d'unió entre elles, sense alguna qualitat associativa per la qual una idea porta naturalment a una altra[...]. Les qualitats de les quals sorgeix tal associació i per les quals és portada la ment d'aquesta manera d'una idea a una altra, són tres: semblança, contigüitat en temps o lloc, i causa i efecte.

D. Hume, Tratado de la naturaleza humana, libro 1, parte 1, sec. 4, (Editora Nacional, 2 vols., Madrid 1981, vol. 1, p. 98-99).

Original en castellà

Si las ideas estuvieran completamente desligadas e inconexas, sólo el azar podría unirlas; sería imposible que las mismas ideas simples se unieran regularmente en ideas complejas –como suelen hacerlo– si no existiese algún lazo de unión entre ellas, sin alguna cualidad asociativa por la que una idea lleva naturalmente a otra[...]. Las cualidades de las que surge tal asociación y por las que es llevada la mente de este modo de una idea a otra, son tres: semejanza, contigüidad en tiempo o lugar, y causa y efecto.