Accions

Recurs

Cita de D. Hume 1

De Wikisofia

Es deriva en gran mesura de les nostres idees. I això en l'ordre següent: una impressió es manifesta en primer lloc en els sentits, i fa que percebem calor, fred, plaer o dolor d'un o un altre tipus. D'aquesta impressió existeix una còpia presa per la ment i que roman tan bon punt cessa la impressió: anomenem a això idea. Aquesta idea de plaer o dolor, quan incideix al seu torn en l'ànima, produeix les noves impressions de desig i aversió, esperança i temor, que poden anomenar-se pròpiament impressions de reflexió, ja que d'ella es deriven. Al seu torn, són copiades per la memòria i la imaginació, i es converteixen en idees; cosa que, per part seva, pot originar altres impressions i idees. De manera que les impressions de reflexió són prèvies solament a les seves idees corresponents, però posteriors a les de sensació i derivades d'elles.

D. Hume, Tratado de la naturaleza humana, libro 1, parte 1, sec. 2 (Editora Nacional, 2 vols., Madrid 1981, vol. 1, p. 95).

Original en castellà

Se deriva en gran medida de nuestras ideas. Y esto en el orden siguiente: una impresión se manifiesta en primer lugar en los sentidos, y hace que percibamos calor, frío, placer o dolor de uno u otro tipo. De esta impresión existe una copia tomada por la mente y que permanece luego que cesa la impresión: llamamos a esto idea. Esta idea de placer o dolor, cuando incide a su vez en el alma, produce las nuevas impresiones de deseo y aversión, esperanza y temor, que pueden llamarse propiamente impresiones de reflexión, puesto que de ella se derivan. A su vez, son copiadas por la memoria y la imaginación, y se convierten en ideas; lo cual, por su parte, puede originar otras impresiones e ideas. De modo que las impresiones de reflexión son previas solamente a sus ideas correspondientes, pero posteriores a las de sensación y derivadas de ellas.