Accions

Recurs

Cita Vico

De Wikisofia

Aquesta ciència comença a ser [...] una teologia civil raonada de la providència, la qual va partir de la saviesa vulgar dels legisladors que van fundar les nacions quan van contemplar a Déu sota l'atribut de providente, i va culminar amb la saviesa profunda dels filòsofs que la demostren amb raons en la seva teologia natural.

G. Vico, Ciencia nueva, § 385 (2 vols., Orbis, Barcelona 1985, vol. 1, p. 167).

Original en castellà

Esta ciencia comienza a ser [...] una teología civil razonada de la providencia, la cual partió de la sabiduría vulgar de los legisladores que fundaron las naciones cuando contemplaron a Dios bajo el atributo de providente, y culminó con la sabiduría profunda de los filósofos que la demuestran con razones en su teología natural.