Accions

Recurs

Cita Ureña

De Wikisofia

Podríem situar l'obra de Habermas, des del punt de vista de la Història de la Filosofia, mitjançant el següent esquema:


1771-1.png
E.M. Ureña, La teoría crítica de la sociedad de Habermas, Tecnos, Madrid 1978, p. 15.

Original en castellà

Podríamos situar la obra de Habermas, desde el punto de vista de la Historia de la Filosofía, mediante el siguiente esquema:


1771-1.png