Accions

Recurs

Cita Tomàs Aquino sobre la llei natural

De Wikisofia

És, doncs, evident que la llei natural no és més que la participació de la llei eterna en la criatura racional.

Tomàs d'Aquino, Summa teològica, I, II, q. 91, a. 2 (BAC, Madrid 1956, vol. 6, p. 55).

Original en castellà

Es, pues, evidente que la ley natural no es más que la participación de la ley eterna en la criatura racional.