Accions

Recurs

Cita Spinoza 5

De Wikisofia

Déu és causa immanent, però no transitiva, de totes les coses. Tot el que és, és en Déu, i així Déu és la causa de les coses que són en Ell.

B. Spinoza, Ética demostrada según el orden geométrico, l.1, proposición XVIII (Editora Nacional, Madrid 1988, p. 74).

Original en castellà

Dios es causa inmanente, pero no transitiva, de todas las cosas. Todo lo que es, es en Dios, y así Dios es la causa de las cosas que son en Él.