Accions

Recurs

Cita Spinoza 14

De Wikisofia

Tot el que existeix expressa la naturalesa, o sigui, l'essència de Déu d'una certa i determinada manera.

B. Spinoza, Ética demostrada según el orden geométrico,I, proposición XXXVI (Editora Nacional, Madrid 1980, p. 93-94).

Original en castellà

Todo cuanto existe expresa la naturaleza, o sea, la esencia de Dios de una cierta y determinada manera.