Accions

Recurs

Cita Searle

De Wikisofia

Segons la versió més extrema d'aquest punt de vista, el que jo anomeno «intel·ligència artificial forta» o només «IA forta», el cervell és un computador digital i la ment és només un programa de computador.

John Searle, Mentes, cerebros y ciencia, Cátedra, Madrid 1985, p. 50.

Original en castellà

Según la versión más extrema de este punto de vista, lo que yo llamo «inteligencia artificial fuerte» o sólo «IA fuerte», el cerebro es un computador digital y la mente es sólo un programa de computador.