Accions

Recurs

Cita Sartre 2

De Wikisofia

Ens adherim sense reserves a aquesta fórmula de El capital, per mitjà de la qual Marx defineix el seu «materialisme»: «La manera de la producció material domina en general el desenvolupament de la vida social, política i intel·lectual»; i no podem concebre aquest condicionament sota una altra forma que la d'un moviment dialèctic (contradiccions, superació, totalització).

J.-P. Sartre, Cuestiones de método, en Crítica de la razón dialéctica, 2 vols., Losada, Buenos Aires 1963, vol. 1, p. 36.

Original en castellà

Nos adherimos sin reservas a esta fórmula de El capital, por medio de la cual Marx define su «materialismo»: «El modo de la producción material domina en general el desarrollo de la vida social, política e intelectual»; y no podemos concebir este acondicionamiento bajo otra forma que la de un movimiento dialéctico (contradicciones, superación, totalización).