Accions

Recurs

Cita Sant Tomàs

De Wikisofia

La llei no és més que una prescripció de la raó, amb vista al bé comú, promulgada per aquell que té la cura de la comunitat.

Summa de teologia, I, II, c. 90, a. 4 (en C. Fernández, Los filósofos medievales'. Selecció de textos, BAC, 2 vols., Madrid 1980, vol. 2, p. 633).