Accions

Recurs

Cita Sant Joan

De Wikisofia

Al principi ja existia la Paraula, i la Paraula estava al costat de Déu, i la Paraula era Déu. Ella estava al principi al costat de Déu. Tot va arribar a ser per mitjà d'ella; i sense ella res es va fer de quant va ser fet. [...]. Ella va venir als seus [...]. I la Paraula es va fer carn i va posar el seu estatge entre nosaltres.

Pròleg de l'evangeli de sant Joan (Jn 1-14).