Accions

Recurs

Cita S. Toulmin

De Wikisofia

Conèixer és creure alguna cosa perquè podem justificar aquesta creença amb una argumentació concloent.

S. Toulmin, Knowing and Acting. An invitation to philosohy, Macmillan Publishing Co., Inc., Nova York-Londres 1976, p. 84.

Original en castellà

Conocer es creer algo porque podemos justificar esta creencia con una argumentación concluyente.