Accions

Recurs

Cita Rousseau 5

De Wikisofia

Perquè no és lleugera empresa destriar el que hi ha d'originari i d'artificial en l'actual naturalesa de l'home, ni conèixer bé un estat que no existeix ja, que potser no ha existit, que probablement no existirà mai, i del que, no obstant això, és necessari tenir nocions precises per a jutjar bé el nostre estat present.

J.-J. Rousseau, Discurso sobre el origen y fundamentos de la desigualdad entre los hombres, Prefacio (Alhambra, Barcelona 1985, p. 57).

Original en castellà

Porque no es liviana empresa discernir lo que hay de originario y de artificial en la actual naturaleza del hombre, ni conocer bien un estado que no existe ya, que quizá no ha existido, que probablemente no existirá jamás, y del que, sin embargo, es necesario tener nociones precisas para juzgar bien nuestro estado presente.