Accions

Recurs

Cita Rorty

De Wikisofia

R. Rorty, La filosofia i el mirall de la naturalesa, Càtedra, Madrid 1983, p.287.