Accions

Recurs

Cita Rocher

De Wikisofia

El canvi social és tota transformació observable en el temps, que afecta, d'una manera no efímera ni provisional, a l'estructura o al funcionament de l'organització d'una col·lectivitat donada i modifica el curs de la seva història.

G. Rocher, Introducción a la sociología general, Herder, Barcelona 1979, p. 414-415.

Original en castellà

El cambio social es toda transformación observable en el tiempo, que afecta, de una manera no efímera ni provisional, a la estructura o al funcionamiento de la organización de una colectividad dada y modifica el curso de su historia.