Accions

Recurs

Cita Quocient Intel·lectual

De Wikisofia

Un nen de vuit anys (EC = 8) que soluciona totes les proves d'un test per a nen de vuit anys i a més vuit proves (d'un total de deu) per a nens de nou anys, té la MD de 8,8 (9-2/10 = 8,8), i el seu QI és 1,1 (110):