Accions

Recurs

Cita Quine 5

De Wikisofia

En general, pot dir-se que una teoria assumeix una entitat si i només si aquesta entitat ha d'incloure's entre els valors de les variables perquè els enunciats afirmats en la teoria siguin veritables.

W.V.O. Quine, Desde un punto de vista lógico, Ariel, Barcelona 1962, p. 154.

Original en castellà

En general, puede decirse que una teoría asume una entidad si y sólo si esta entidad debe incluirse entre los valores de las variables para que los enunciados afirmados en la teoría sean verdaderos.