Accions

Recurs

Cita Quine 2

De Wikisofia

Una teoria està obligada a admetre aquelles entitats –i només aquelles– a les quals han de referir-se les variables lligades de la teoria perquè les afirmacions fetes en aquestes siguin veritables.

W. V. Orman Quine, Desde un punto de vista lógico, Ariel, Barcelona 1962, p. 40.

Original en castellà

Una teoría está obligada a admitir aquellas entidades –y sólo aquéllas– a las cuales tienen que referirse las variables ligadas de la teoría para que la afirmaciones hechas en éstas sean verdaderas.