Accions

Recurs

Cita Quine 1

De Wikisofia

Dos principis cardinals de l'empirisme continuaven sent, però, irrebatibles, i així romanen avui dia. Un és que l'evidència, qualsevol que aquesta sigui, que hi ha per a la ciència, és evidència sensorial. L'altre, [...] és que tota inculcació de significat de paraules ha de descansar, en última instància, en l'evidència sensible.

W.V.O. Quine, La relatividad ontológica y otros ensayos, Tecnos, Madrid 1974, p. 100.

Original en castellà

Dos principios cardinales del empirismo permanecían siendo, empero, irrebatibles, y así permanecen hoy en día. Uno es que la evidencia, cualquiera que ésta sea, que hay para la ciencia, es evidencia sensorial. El otro, [...] es que toda inculcación de significado de palabras ha de descansar, en última instancia, en la evidencia sensible.