Accions

Recurs

Cita Popper 14

De Wikisofia

Cf. K. R. Popper, La misèria de l'historicisme, Taurus-Aliança, Madrid 1973. p. 17. Vegeu, a més, l'esbós de Refutació de l'historicisme de Popper en el Pròleg d'aquesta mateixa obra.