Accions

Recurs

Cita Popper 13

De Wikisofia

Per exemple, en K.R. Popper, La societat oberta i els seus enemics, Paidós, Buenos Aires 1981, p. 397.