Accions

Recurs

Cita Plató 6

De Wikisofia

Més raonable em sembla el que ara diré: que aquestes mateixes formes romanguin en la naturalesa a manera de paradigmes, que les coses se'ls semblin i siguin com a imatges d'elles, i que aquesta participació de les coses en les formes resulti no ser més que una representació d'aquestes.

Platón, Parménides, 132d (Obras completas, Aguilar, Madrid 1972 p. 960).

Original en castellà

Más razonable me parece lo que ahora voy a decir: que estas mismas formas permanezcan en la naturaleza a modo de paradigmas, que las cosas se les parezcan y sean como imágenes de ellas, y que dicha participación de las cosas en las formas resulte no ser más que una representación de éstas.