Accions

Recurs

Cita Plató 14

De Wikisofia

Sòcrates delinqueix corrompent als joves i no creient en els déus en els quals la ciutat creu, sinó en altres divinitats noves

Apología, 24b (Diálogos, I, Gredos, Madrid 1981, p. 159).

Original en castellà

Sócrates delinque corrompiendo a los jóvenes y no creyendo en los dioses en los que la ciudad cree, sino en otras divinidades nuevas