Accions

Recurs

Cita Plató 13

De Wikisofia

És que no has sentit que sóc fill d'una excel·lent i vigorosa comare anomenada Fenáreta ?

Teeteto, 149a (Diálogos, V, Gredos, Madrid 1988, p. 187).

Original en castellà

¿Es que no has oído que soy hijo de una excelente y vigorosa partera llamada Fenáreta ?