Accions

Recurs

Cita Plató 12

De Wikisofia

Jo afirmo que tot home virtuós i tota dona virtuosa són felices, i, per contra, els injusts i malvats són desgraciats. [...]

La vida més desventurada, doncs, és la del que persevera en la injustícia i no se'n deslliura.

Gorgias, 470c, 479b (Obras, Aguilar, Madrid 1972, p. 373, 379).

Original en castellà

Yo afirmo que todo hombre virtuoso y toda mujer virtuosa son felices, y, por el contrario, los injustos y malvados son desgraciados. [...]

La vida más desventurada, pues, es la del que persevera en la injusticia y no se libra de ella.