Accions

Recurs

Cita Pinillos

De Wikisofia

Els sentiments són estats d'ànim qualitativament tenyits per formes superiors de plaer o dolor, l'especificació del qual d'ordinari remet a continguts i valors culturals.

J.L. Pinillos, Principios de psicología, Alianza, Madrid 1975, p. 349-350.

Original en castellà

Los sentimientos son estados de ánimo cualitativamente teñidos por formas superiores de placer o dolor, cuya especificación de ordinario remite a contenidos y valores culturales.