Accions

Recurs

Cita N. Tinbergen

De Wikisofia

La dependència estricta d'una reacció innata respecte a un cert conjunt d'estímuls signe porta a concloure que ha d'haver-hi un mecanisme neurosensorial especial que desencadena la reacció i és responsablede susceptibilitat selectiva a una combinació tan especial d'estímuls signe. Anomenarem Mecanisme Desencadenador Innat [MDI] a aquest mecanisme, traduint lliurement l'expressió alemanya dónes angeborene auslösende Schema [Von Uexküll-Lorenz].

N. Tinbergen, Estudio del instinto, Siglo Veintiuno Editores, México 1970, p.50.

Original en castellà

La dependencia estricta de una reacción innata con respecto a cierto conjunto de estímulos signo lleva a concluir que debe haber un mecanismo neurosensorial especial que desencadena la reacción y es responsablede susceptibilidad selectiva a una combinación tan especial de estímulos signo. Llamaremos Mecanismo Desencadenador Innato [MDI] a ese mecanismo, traduciendo libremente la expresión alemana das angeborene auslösende Schema [Von Uexküll-Lorenz].