Accions

Recurs

Cita M. Bunge

De Wikisofia

Un mètode és un procediment regular, explícit i repetible per a aconseguir alguna cosa,sigui material, sigui conceptual.

M. Bunge, Epistemología, Ariel, Barcelona 1980, p. 28.

Original en castellà

Un método es un procedimiento regular, explícito y repetible para lograr algo,sea material, sea conceptual.