Accions

Recurs

Cita Leibniz 2

De Wikisofia

Perquè la meva invenció comprèn l'ús de la raó sencera, un judici per a les controvèrsies, un intèrpret de nocions, una balança per a les probabilitats, una brúixola que ens guiarà a través de l'oceà de les experiències, un inventari de les coses, una taula dels pensaments, un microscopi per a examinar les coses presents, un telescopi per a endevinar les llunyanes, un càlcul general, una màgia innocent, una càbala no quimèrica, una escriptura que cadascun llegirà en la seva pròpia llengua; i, finalment, una llengua que es podrà aprendre en poques setmanes, i que de seguida s'estendria per tot el món. I que portaria amb si, on vulgui que fos, la veritable religió.

G.W. Leibniz, Carta, 1679, citado por U. Eco, La búsqueda de la lengua perfecta, Crítica, Grijalbo-Mondadori, Barcelona 1993, p. 11-12.

Original en castellà

Porque mi invención comprende el uso de la razón entera, un juicio para las controversias, un intérprete de nociones, una balanza para las probabilidades, una brújula que nos guiará a través del océano de las experiencias, un inventario de las cosas, una tabla de los pensamientos, un microscopio para examinar las cosas presentes, un telescopio para adivinar las lejanas, un cálculo general, una magia inocente, una cábala no quimérica, una escritura que cada uno leerá en su propia lengua; y, finalmente, una lengua que se podrá aprender en pocas semanas, y que en seguida se extendería por todo el mundo. Y que llevaría consigo, adonde quiera que fuese, la verdadera religión.