Accions

Recurs

Cita Kant sobre el gir copernicà

De Wikisofia

Ocorre aquí com en els primers pensaments de Copèrnic. Aquest, veient que no aconseguia explicar els moviments celestes si acceptava que tot l'exèrcit d'estels girava al voltant de l'espectador, va provar si no obtindria millors resultats fent girar a l'espectador i deixant els estels en repòs. En la metafísica es pot fer el mateix assaig, pel que fa a intuïció dels objectes. Si la intuïció hagués de regir-se per la naturalesa dels objectes, no veig com podria reconèixer-se alguna cosa a priori sobre aquesta naturalesa. Si en canvi, és l'objecte (com a objecte dels sentits) el que es regeix per la naturalesa de la nostra facultat d'intuïció, pot representar-me fàcilment tal possibilitat.

I. Kant, Crítica de la razón pura,Prólogo segunda ed., B XVI (Alfaguara, Madrid p. 20).

Original en castellà

Ocurre aquí como en los primeros pensamientos de Copérnico. Éste, viendo que no conseguía explicar los movimientos celestes si aceptaba que todo el ejército de estrellas giraba alrededor del espectador, probó si no obtendría mejores resultados haciendo girar al espectador y dejando las estrellas en reposo. En la metafísica se puede hacer el mismo ensayo, en lo que atañe a la intuición de los objetos. Si la intuición tuviera que regirse por la naturaleza de los objetos, no veo cómo podría reconocerse algo a priori sobre esa naturaleza. Si en cambio, es el objeto (en cuanto objeto de los sentidos) el que se rige por la naturaleza de nuestra facultad de intuición, puede representarme fácilmente tal posibilidad.