Accions

Recurs

Cita Kant 7

De Wikisofia

Anomenarem immanents els principis l'aplicació dels quals se circumscriu totalment als límits de l'experiència possible. Denominarem transcendents als principis que sobrepassin aquests límits. [...] Transcendental no és, doncs, el mateix que transcendent.

I. Kant, Crítica de la razón pura, Dialéctica, Introducción B 351 (Alfaguara, Madrid 1988, 6ª ed., p. 299).

Original en castellà

Llamaremos inmanentes a los principios cuya aplicación se circunscribe totalmente a los límites de la experiencia posible. Denominaremos trascendentes a los principios que sobrepasen esos límites. [...] Trascendental no es, pues, lo mismo que trascendente.