Accions

Recurs

Cita Kant 39

De Wikisofia

El realisme de la finalitat de la naturalesa és també físic o hiperfísic. El primer fonamenta les finalitats de la naturalesa en l'anàleg d'una facultat que obra, segons intenció, en la vida de la matèria (en ella mateixa, o també per mitjà d'un principi interior, vivificador, una ànima del món), i es diu hilozoisme.

Kant, Crítica del juicio (Espasa-Calpe, Madrid 1981, p.304-5)

Original en castellà

El realismo de la finalidad de la naturaleza es también físico o hiperfísico. El primero funda los fines de la naturaleza en el análogo de una facultad que obra, según intención, en la vida de la materia (en ella misma, o también por medio de un principio interior, vivificador, un alma del mundo), y se llama hilozoísmo.