Accions

Recurs

Cita Kant 31

De Wikisofia

La raó humana és arquitectònica per naturalesa, és a dir, considera tots els coneixements com a pertanyents a un possible sistema i per això permet tan sols aquells principis que almenys no impedeixen que el coneixement que es persegueix pugui inserir-se en el sistema al costat dels altres.

I. Kant, Crítica de la razón pura, Dialéc. trasc., La antinomia de la razón pura, sec.3, B 474 (Alfaguara, Madrid 1988, 6ª ed., p. 427).

Original en castellà

La razón humana es arquitectónica por naturaleza, es decir, considera todos los conocimientos como pertenecientes a un posible sistema y por ello permite tan sólo aquellos principios que al menos no impiden que el conocimiento que se persigue pueda insertarse en el sistema junto a los otros.