Accions

Recurs

Cita Kant 25

De Wikisofia

La ciència de tots els principis de la sensibilitat a priori l'anomeno estètica transcendental. [...] ella constitueix la primera part de la doctrina transcendental dels elements, en oposició a aquella altra ciència que conté els principis del pensar pur i que es diu lògica transcendental.

I. Kant, Crítica de la razón pura, Est. trasc., §1 (Alfaguara, Madrid 1988, 6ª ed., p. 66).

Original en castellà

La ciencia de todos los principios de la sensibilidad a priori la llamo estética trascendental. [...] ella constituye la primera parte de la doctrina trascendental de los elementos, en oposición a aquella otra ciencia que contiene los principios del pensar puro y que se llama lógica trascendental.