Accions

Recurs

Cita Kant 2

De Wikisofia

Un postulat de la raó pràctica pura (entenent jo per tal una proposició teòrica, encara que com a tal no demostrable, si [en tant que] depèn inseparablement d'una llei pràctica que val absolutament a priori.

I. Kant, Crítica de la razón práctica, Primera parte, l. 2, cap. 2, IV (Losada, Buenos Aires 1977, 4ª ed., p. 131).

Original en castellà

Un postulado de la razón práctica pura (entendiendo yo por tal una proposición teórica, aunque como tal no demostrable, si [en cuanto] depende inseparablemente de una ley práctica que vale absolutamente a priori.