Accions

Recurs

Cita Kant 17

De Wikisofia

La mateixa experiència constitueix un tipus de coneixement que requereix enteniment i aquest posseeix unes regles que jo haig de suposar en mi ja abans que els objectes em siguin donats, és a dir, regles a priori. Aquestes regles s'expressen en conceptes a priori als quals, per tant, es conformen necessàriament tots els objectes de l'experiència i amb els quals ha de concordar.[...] només coneixem a priori de les coses el que nosaltres mateixos posem en elles.

I. Kant, Crítica de la razón pura, Prólogo, B XVIII (Alfaguara, Madrid 1988, 6ª ed., p. 21).

Original en castellà

La misma experiencia constituye un tipo de conocimiento que requiere entendimiento y éste posee unas reglas que yo debo suponer en mí ya antes de que los objetos me sean dados, es decir, reglas a priori. Estas reglas se expresan en conceptos a priori a los que, por tanto, se conforman necesariamente todos los objetos de la experiencia y con los que debe concordar.[...] sólo conocemos a priori de las cosas lo que nosotros mismos ponemos en ellas.