Accions

Recurs

Cita Kant 14

De Wikisofia

Pensament pur, és a dir, aquell pel qual es coneixen objectes completament a priori.

I. Kant, Fundamentación de la metafísica de las costumbres (Espasa Calpe, Madrid1994, p. 48).

Original en castellà

Pensamiento puro, es decir, aquel por el cual se conocen objetos completamente a priori.