Accions

Recurs

Cita Hume 9

De Wikisofia

Relació [...] la qualitat per la qual s'uneixen dues idees en la imaginació.

D. Hume, Tratado de la naturaleza humana, libro 1, parte 1, sec. 5, (Editora Nacional, 2 vols., Madrid 1981, vol. 1, p. 102).

Original en castellà

Relación [...] la cualidad por la que se unen dos ideas en la imaginación.