Accions

Recurs

Cita Hume 7

De Wikisofia

Aprecio l'home l'amor del qual a si mateix, pel mitjà que sigui, està orientat de tal forma que el fa preocupar-se pels altres i el converteix en útil a la societat.

D. Hume, Investigación sobre los principios e la moral, Espasa Calpe, Madrid 1991, p. 172.

Original en castellà

Aprecio el hombre cuyo amor a sí mismo, por el medio que sea, está orientado de tal forma que le hace preocuparse por los demás y le convierte en útil a la sociedad.