Accions

Recurs

Cita Hume 5

De Wikisofia

La primera classe [les impressions] sorgeix originàriament en l'ànima a partir de causes desconegudes.

D. Hume, Tratado de la naturaleza humana, libro 1, parte 1, sec. 2(Editora Nacional, 2 vols., Madrid 1981, vol. 1, p. 95).

Original en castellà

La primera clase [las impresiones] surge originariamente en el alma a partir de causas desconocidas.