Accions

Recurs

Cita Hume 10

De Wikisofia

Entre els efectes d'aquesta unió o associació d'idees, no existeix cap tan notable com les idees complexes, que són normalment l'objecte dels nostres pensaments i raonaments, i que sorgeixen en general d'un principi d'unió entre les nostres idees simples. Aquestes idees complexes poden dividir-se en relacions, maneres i substàncies.

D. Hume, Tratado de la naturaleza humana,libro 1, parte 1, sec. 4, (Editora Nacional, 2 vols., Madrid 1981, vol. 1, p. 101).

Original en castellà

Entre los efectos de esta unión o asociación de ideas, no existe ninguna tan notable como las ideas complejas, que son normalmente el objeto de nuestros pensamientos y razonamientos, y que surgen por lo general de un principio de unión entre nuestras ideas simples. Estas ideas complejas pueden dividirse en relaciones, modos y sustancias.