Accions

Recurs

Cita Hudson

De Wikisofia

El llibre de W.D. Hudson, La filosofia moral contemporània, Aliança, Madrid 1974, tracta de metaètica. Les dues primeres línies del capítol 1 diuen:

«Aquest llibre no tracta del que la gent ha de fer, sinó del que la gent fa quan parla sobre el que ha de fer» (Ibídem, p. 17).