Accions

Recurs

Cita Hospers: la conducta humana

De Wikisofia

Algunes tribus del desert [...] consideren un deure sagrat, quan algun dels seus és assassinat o capturat per una tribu rival, capturar i matar (després de llargues tortures) a un membre d'aquella tribu, encara que no sigui el mateix que va cometre l'ofensa: per al cas els serveix perfectament un home del tot innocent. Els esquimals creuen que és just matar als pares una vegada que han aconseguit una edat determinada –i, de fet, els pares esperen que ho facin– abans que seguir mantenint-los en els seus atzarosos desplaçaments.

J. Hospers, La conducta humana, Tecnos, Madrid 1964, p. 59.

Original en castellà

Algunas tribus del desierto [...] consideran un deber sagrado, cuando alguno de lo suyos es asesinado o capturado por una tribu rival, capturar y matar (después de largas torturas) a un miembro de aquella tribu, aunque no sea el mismo que cometió la ofensa: para el caso les sirve perfectamente un hombre del todo inocente. Los esquimales creen que es justo matar a los padres una vez que han alcanzado una edad determinada –y, de hecho, los padres esperan que lo hagan– antes que seguir manteniéndolos en sus azarosos desplazamientos.