Accions

Recurs

Cita Hobbes 2

De Wikisofia

Si es fa un pacte en el qual cap de les parts compleix de moment, sinó que confia en l'altra, en la condició de mera naturalesa (que és condició de guerra de tot home contra tot home), és, davant la menor sospita raonable, nul.

Th. Hobbes, Leviatán, XIV (Editora Nacional, Madrid 1977, p. 234).

Original en castellà

Si se hace un pacto en el que ninguna de las partes cumple de momento, sino que confía en la otra, en la condición de mera naturaleza (que es condición de guerra de todo hombre contra todo hombre), es, ante la menor sospecha razonable, nulo.